logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 20 บาท จำนวน 10 วาระ ในราคาชุดละ 200.- บาท (บันทึกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน) ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี

rtrcb@treasury.go.th

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 20 บาท จำนวน 10 วาระ ในราคาชุดละ 200.- บาท  (บันทึกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน) ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 ในวันเวลาราชการ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เปิดรับจองเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ประกาศ เรื่อการรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก