logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เกี่ยวกับจังหวัด

จังหวัดราชบุรี

          ราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดมแหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่าจากตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทำให้สันนิษฐานได้ว่า ราชบุรีเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เมื่อราวปี พ.ศ. 218 โดยแคว้นสุวรรณภูมินี้มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครปฐม หรือที่สมัยนั้นเรียกกันว่า "ทวารวดี ราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า ราชบุรีจึงเป็นดินแดนที่หลากหลายชาติพันธุ์และกลุ่มชนที่สุดแห่งหนึ่ง

วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี

          "ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์"

หน่วยการปกครองการปกครองแบ่งออกเป็น 10  อำเภอ  104  ตำบล  935  หมู่บ้าน

1. อำเภอเมืองราชบุรี

3. อำเภอจอมบึง

5. อำเภอสวนผึ้ง

7. อำเภอดำเนินสะดวก

9. อำเภอบ้านโป่ง

   2. อำเภอบางแพ

   4. อำเภอโพธาราม

   6. อำเภอปากท่อ

   8. อำเภอวัดเพลง

  10. อำเภอบ้านคา

 

อาณาเขตติดต่อ 

 • ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี

 • ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี

 • ทิศตะวันตก ติดต่อประเทศพม่า

 • ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐม

ตราประจำจังหวัด 


 

ความหมายของตราประจำจังหวัด เครื่องราชกกุธภัณฑ์ 2  อย่าง  คือ 

 • ภาพฉลองพระบาทอยู่บนพานทอง

 • ภาพพระแสงขรรค์ชัยศรีซึ่งวางอยู่บนพระที่

ทั้งนี้  ก็เพราะชื่อจังหวัดราชบุรีแปลว่า เมืองของพระราชา


สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกกัลปพฤกษ์ (Cassia bakeriana)

 • ต้นไม้ประจำจังหวัด: โมกมัน (Wrightia tomentosa)

 • คำขวัญประจำจังหวัด: คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

บุคคลสำคัญประจำจังหวัด 

 • พระพิชิตราชบุรี (แสง แสงอุไร)

 • หลวงวรสาส์น นักเรียนทุนเทพศิรินทร์อุทยานแห่งชาติทางบก 

 • อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ  

 • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

 • อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

 • ถ้ำจอมพล

คลิ๊ก link เพื่อเข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดราชบุรีกับทาง ททท.

 

 

10 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1745 ครั้ง