logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กรมธนารักษ์ได้กำหนดมาตรการและแนวทางการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส(โควิด-19)สำหรับผู้เช่าและผู้เช่าที่ประกอบธุรกิจให้สามารถเลื่อนชำระค่าเช่าค่าตอบแทน

กรมธนารักษ์ได้กำหนดมาตรการและแนวทางการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส(โควิด-19)แพร่ระบาด สำหรับผู้เช่ารายใหญ่และผู้เช่าที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเลื่อนชำระค่าเช่าค่าตอบแทนของเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา6เดือน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี โทร 032-337 6190001_0

8 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ได้ดำเนินโครงการ"เป...
  22 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีขอเชิญเลือกซื้อสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้านส...
  21 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • นางสุมาลี โพธิ์ทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ชำนาญการ ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่รา...
  4 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง