logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 91 ปี ณ วัดห้วยไม้เต็ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม

นายนิพนธ์ เลิศล้ำธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรม ทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมธนารักษ์ 91 ปี ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดห้วยไม้เต็ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมและกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัด เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และร่วมปล่อยพันธ์ปลาทั้งหมด 15,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็งLINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_10 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_11 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_13 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_14 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_15 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_17 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_18 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_19 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_20 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_21 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_28 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_39 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_40 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_43 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_48 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_49 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_50 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_51 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_52 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_53 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_54 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_55 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_56 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_57 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_58 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_60 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_61 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_9 (1) 

เอกสารดาวน์โหลด VDO

23 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 102 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก ครุฑมิ่งมงคล กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 2567 ด้วยกรมธนา...
  การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก ครุฑมิ่งมงคล กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 2567 ด้วยกรมธนารักษ์ได้จัดสร้างเหร...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 134 ครั้ง
 • การติดตามสถานะการเบิกจ่ายของผู้มีสิทธิ์
  17 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจ...
  11 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง