logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ได้ดำเนินโครงการ"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2/2563 บนที่ดินราชพัสดุ ณ บริเวณสวนหย่อม ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

S__3350588 S__3350586 S__3350588 S__3350589 S__3350590 S__3350591 ตลาด 220663_๒๐๐๖๒๕_0 ตลาด 220663_๒๐๐๖๒๕_1 ตลาด 220663_๒๐๐๖๒๕_2 ตลาด 220663_๒๐๐๖๒๕_5 

22 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีขอเชิญเลือกซื้อสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้านส...
  21 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • นางสุมาลี โพธิ์ทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ชำนาญการ ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่รา...
  4 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ของหน่วยงานสำนักงานธนารักษ์พื้ืนที่ราชบุรีลงพื้นที่ใน อำเภอเม...
  30 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง