logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีขอเชิญเลือกซื้อสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้านสินค้าเกษตรของดีจังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"ครั้งที่ 5

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ขอเชิญชวนชมเลือกซื้อสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้าน สินค้าเกษตร สิน OTOP ของดีจังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"ครั้งที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ณ บริเวณสวนหย่อมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

21 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ได้ดำเนินโครงการ"เป...
  22 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง
 • นางสุมาลี โพธิ์ทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ชำนาญการ ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่รา...
  4 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ของหน่วยงานสำนักงานธนารักษ์พื้ืนที่ราชบุรีลงพื้นที่ใน อำเภอเม...
  30 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง