logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีได้จัดเสวนาฯให้ความรู้ในเรื่อง การใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่1/2567 ในวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ จังหวัดราชบุรี

LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_12 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_13 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_16 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_17 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_20 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_21 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_22 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_23 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_26 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_28 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_30 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_32 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_35 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_37 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_38 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_4 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_40 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_44 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_51 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_53 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_67 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_7 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_72 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_76 LINE_ALBUM_เสวนาประเมินครั้งที่ 1_๒๔๐๑๑๖_8

12 มกราคม 2567 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายนิพนธ์ เลิศล้ำและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรม...
  ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายนิพนธ์ เลิศล้ำและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมพลังจิตอาสาพัฒนาคลอง...
  3 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ค...
  นายนิพนธ์ เลิศล้ำธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานธ...
  23 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • วันที่ 17- 18 มกราคม 2567 นางสาวนฤภร มุขแจ้ง ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์เดินทางมาตร...
  วันที่ 17- 18 มกราคม 2567 นางสาวนฤภร มุขแจ้ง ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์เดินทางมาตรวจราชการกรม ณ สำนักง...
  17 มกราคม 2567
  จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง