logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ของหน่วยงานสำนักงานธนารักษ์พื้ืนที่ราชบุรีลงพื้นที่ใน อำเภอเมืองราชบุรี จำนวน 28 ราย ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตามนโยบายกระทรวงการคลัง

ผู้พิทักษสิทธิ

30 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ได้ดำเนินโครงการ"เป...
  22 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • นางสุมาลี โพธิ์ทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ชำนาญการ ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่รา...
  เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี นางสุมาลี โพธิ์ทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าท...
  29 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าพื้นบ้าน ...
  11 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง