logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี จัดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564

S__4186181 จัดตลาด ครั้งที่264_๒๑๐๒๒๓_14 จัดตลาด ครั้งที่264_๒๑๐๒๒๓_22จัดตลาด ครั้งที่264_๒๑๐๒๒๓_29 จัดตลาด ครั้งที่264_๒๑๐๒๒๓_38 จัดตลาด ครั้งที่264_๒๑๐๒๒๓_39จัดตลาด ครั้งที่264_๒๑๐๒๒๓_4 จัดตลาด ครั้งที่264_๒๑๐๒๒๓_44

22 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่21สิงหาคม2566 ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโ...
  21 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง
 • เมื่อวันที่16สิงหาคม2566 ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีจัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรั...
  16 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้และจัดหาผลประโยชน์ที่ราชพัสดุ เพื่อใ...
  6 กรกฎาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง