logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี จัดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564

S__4186181 จัดตลาด ครั้งที่264_๒๑๐๒๒๓_14 จัดตลาด ครั้งที่264_๒๑๐๒๒๓_22จัดตลาด ครั้งที่264_๒๑๐๒๒๓_29 จัดตลาด ครั้งที่264_๒๑๐๒๒๓_38 จัดตลาด ครั้งที่264_๒๑๐๒๒๓_39จัดตลาด ครั้งที่264_๒๑๐๒๒๓_4 จัดตลาด ครั้งที่264_๒๑๐๒๒๓_44

22 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายนิพล อนุราช ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีร่วมพิธีลงนามในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อจั...
  20 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ในสังกัดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ...
  3 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
  1 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 125 ครั้ง