logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 91 ปี ณ วัดห้วยไม้เต็งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม

นายนิพนธ์ เลิศล้ำธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรม ทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมธนารักษ์ 91 ปี ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดห้วยไม้เต็ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมและกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัด เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และร่วมปล่อยพันธ์ปลาทั้งหมด 15,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_11 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_13 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_14 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_15 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_17 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_18 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_19 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_20 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_21 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_38 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_39 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_40 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_43 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_45 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_47 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_48 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_49 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_50 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_51 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_52 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_53 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_54 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_55 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_56 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_57 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_58 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_6 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_60 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_61 LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_7 (1) LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี_๒๔๐๕๒๘_9 

23 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายนิพนธ์ เลิศล้ำและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรม...
  ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายนิพนธ์ เลิศล้ำและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมพลังจิตอาสาพัฒนาคลอง...
  3 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • วันที่ 17- 18 มกราคม 2567 นางสาวนฤภร มุขแจ้ง ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์เดินทางมาตร...
  วันที่ 17- 18 มกราคม 2567 นางสาวนฤภร มุขแจ้ง ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์เดินทางมาตรวจราชการกรม ณ สำนักง...
  17 มกราคม 2567
  จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีได้จัดเสวนาฯให้ความรู้ในเรื่อง การใช้บัญชีราคาประเ...
  12 มกราคม 2567
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง