logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่16สิงหาคม2566 ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีจัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดราชบุรีครั้งที่4/2566 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

LINE_ALBUM_ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน 3 LINE_ALBUM_ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน 4 LINE_ALBUM_ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน 5 LINE_ALBUM_ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน LINE_ALBUM_ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน1

16 สิงหาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่21สิงหาคม2566 ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโ...
  21 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง
 • โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้และจัดหาผลประโยชน์ที่ราชพัสดุ เพื่อใ...
  6 กรกฎาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมเดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ...
  นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมเดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงา...
  6 กรกฎาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง