logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

นายนิพล อนุราช
ดำรงตำแหน่ง ปัจจุบัน
 

นายสนธยา ขำดวง
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2555 
นายสนธยา ขำดวง
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ 2555 ถึง 2558
 
 
นายไสว วนัสบดีกุล
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554
 
 
 
นายเกรียงไกร เตียงเกตุ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2551
 
 
นายสกล สุนทรชาติ
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549
16 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2024 ครั้ง