logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
  25 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 มีนาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และโรงจอดรถจักรยานยนต์พร้อมงานถนน ค.ส.ล.
  13 กันยายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
  29 มิถุนายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
  17 เมษายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (หลังใหม่)
  7 พฤษภาคม 2558